We wtorek, 26 kwietnia w Urzędzie Gminy Miedzichowo podpisano porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miedzichowo a Partnerami projektu pn. „Szlak Wikliny”. Porozumienie zawarte zostało w związku ustanowieniem punktów turystycznych na Szlaku Wikliny i w celu ich obsługi na terenie Gminy Miedzichowo. W imieniu Gminy Miedzichowo porozumienie podpisał, pomysłodawca projektu dr Stanisław Piechota, Wójt Gminy Miedzichowo. A w imieniu partnerów:

 • Agnieszka Grocholska – Leśna Farma,
 • Jolanta Gibaszek – Koło Gospodyń Wiejskich “Kwiat Jabłoni” w Jabłonce Starej,
 • Wiesława Kuska – Zagroda „U Kuski”,
 • Alina Seal – Slow Las,
 • Piotr Lengowskiego – Pszczelarz „Pod Lipą”.
 • Kinga Słobodzian – Leśna Koziarnia
 • Roman Ginter – Strusie „U Sołtysa”

Każdy z punktów będzie dostępny dla zwiedzających w terminach:

 • Koło Gospodyń Wiejskich “Kwiat Jabłoni” w Jabłonce Starej – 1 maja 2022 r., w godzinach 15:00 – 17:00
 • Zagroda u Kuski – 3 lipca/4 września 2022 r., w godzinach 12:00 – 15:00
 • Leśna Farma – 7 maja/4 czerwca/2 lipca/6 sierpnia/3 września 2022 r., w godzinach 10:00 – 14:00
 • Slow Las – 14 maja/11 czerwca/9 lipca/13 sierpnia/10 września 2022 r., w godzinach 10:00 – 14:00
 • Pszczelarz „Pod Lipą”– 8 maja/12 czerwca/10 lipca/14 sierpnia/11 września 2022 r., w godzinach 10:00 –13:00
 • Leśna Koziarnia – 14 maja/11 czerwca/9 lipca/13 sierpnia/10 września 2022 r., w godzinach 10:00–12:00
 • Strusie „U Sołtysa” – 15 maja/19 czerwca/24 lipca/21 sierpnia/18 września 2022 r., w godzinach 12:00–18:00

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją o każdym z punktów.

Galeria wydarzenia