W czwartek 13 października w Urzędzie Gminy Miedzichowo odbyło się spotkanie podsumowujące działania projektu pn. „Szlak Wikliny”.

W czasie spotkania omówiono zrealizowane działania w zakończonym sezonie 2022 oraz wyznaczono nowe cele do realizacji, związane z działaniem projektu, jego promocją oraz rozwojem w roku kolejnym.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński, Sekretarz Gminy Miedzichowo Karolina Łotecka, koordynator projektu Jarosław Kisiel, przedstawiciele punktów turystycznych na Szlaku Wikliny, przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasz Przyłęk”