Nadleśnictwo Bolewice informuje, że w dniach od 25.04.2022r. do 10.05.2022r. w zależności od panujących warunków atmosferycznych odbędzie się agrolotniczylotniczy zabieg ratowniczy drzewostanów, ograniczający liczebność występowania barczatki sosnówki na łącznej powierzchni 3000 ha. Zabieg odbędzie się na terenach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Bolewice położonych na terenie powiatu nowotomyskiego, gmina Miedzichowo. Oprysk ratowniczy przewidziano w obrębie miejscowości: Bolewicko, Sępolno, Zachodzko, Lubień, Zawada, Lewiczynek, Jabłonka Tartak.

Na obszary objęte zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz wstępu w terminie od 25 kwietnia do 10 maja 2022 r.

Na powierzchni 600ha zostanie zastosowany środek Delmetros 100SC decyzja MŚ nr R -73/2022b (toksyczność: dla ludzi – szkodliwy,  pszczół –   niebezpieczny, dla organizmów wodnych – toksyczny). IKAR 95 EC (nośnik) w dawce  l l/ ha (toksyczność: dla ludzi – drażniący, dla organizmów wodnych – toksyczny).

Na powierzchni około 2400ha zostanie zastosowany środek Foray 76B (nr zezwolenia: decyzja MRiRW nr R – 38/2021d z dnia 20.01.2021 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-39/2014 z dnia 28.03.2014 r.) mikrobiologicznym środek owadobójczy.

Użytkowników Szlaku Wikliny prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na obszarach leśnych.