Lapidarium – wystawa kamieni w Bolewicach (różne rodzaje skał m.in.: magmowe, osadowe,
metamorficzne). Przy każdej znajduje się opis dotyczący rodzaju, struktury , budowy , z jakiego
pochodzi okresu i miejsca.