Obeliskiem upamiętniającym śmierć ponad 100 więźniów zamordowanych w 1941 roku przez nazistów 1943 roku.