Nieopodal Traktu Pocztowego znajdziemy kolejny przystanek na znanego nam już traktu kolejowego, czyli linii 373, łączącej onegdaj Międzychód i Zbąszyń. Maleńka stacja w Lewiczynku funkcjonowała przez 87 lat – jako stacja osobowa i ładownia kolejowa. Co ciekawe – stacja posiada charakterystyczny ‘wykusz’, który występował na co drugiej stacji na tej trasie.