Podążając na Wschód Gminy – do miejscowości Piotry, do dawnej osada olęderskiej, gdzie czas płynie równie leniwie jak w Pąchach. Wjeżdżając do Piotrów podróżnik natknie się na charakterystyczny, stary bruk, biegnący w zielonym tunelu kilkusetletnich lip. Ten bruk to dawny Trakt, zwany Drogą Frankfurcką. Ten stary, piastowski szlak handlowy pamięta Ottona III, który podążał tędy na Zjazd Gnieźnieński przeszło 1000 lat temu. Wprawdzie znaczenie Drogi Frankfurckiej jako szlaku kupieckiego spadło pod koniec osiemnastego wieku, ale już w wieku dziewiętnastym prowadził tutaj Trakt pocztowy Poznań – Berlin. W 1828 do Berlina jechał tędy Fryderyk Chopin.