Wieża Marii w Pąchach
Wieża Marii – zlokalizowana jest na terenie Nadleśnictwa Bolewice, w Leśnictwie Leśny Folwarki, stanowi własność nadleśnictwa. Wieża umiejscowiona jest na punkcie wysokościowym, zwanym “Czarcią Górą”, około 2 km na północny zachód od wsi Zachodzko. Wokół biegną ścieżki edukacyjne. Wieża powstała w roku 1888 i od początku swego istnienia pełniła funkcję punktu obserwacyjnego. Usytuowana jest na znacznym wzniesieniu, najwyższym punkcie wysokościowym w okolicy na wysokości 109 m n.p.m. Od drugiej wojny światowej tj. od roku 1939 dyżurowali na wieży dwaj strażnicy, później okresowo w czasie zagrożenia pożarowego jedna osoba. Wieża pełniła funkcje dostrzegalni przeciwpożarowej aż do roku 1982. Później ze względu na zły stan techniczny wieża przestała pełnić tę funkcję. Nadleśnictwo podejmowało kilkakrotnie próby zdobycia funduszy w celu odremontowania wieży, niestety bezskutecznie. Dopiero w roku 2004/2005 udało się zdobyć fundusze ze środków własnych Lasów Państwowych i NFOŚiGW odbudować praktycznie od nowa wieżę. Nadleśnictwo Bolewice za odtworzenie wieży otrzymało główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2005” w kategorii „obiekty przemysłowo-inżynieryjne”. Obecnie spełnia ona funkcje przeciwpożarowe, jako dostrzegalnia oraz punkt widokowy nadleśnictwa. Od roku 2006 pełni również, za przyzwoleniem wielkopolskiego konserwatora ochrony przyrody, funkcję edukacyjną.
Turyści mogą wchodzić na wieżę głównie latem, jednak uprzednio najlepiej skontaktować się telefonicznie z Nadleśnictwem.