To była fantastyczna niedziela 🤩🤩🤩
Pierwszy Miedzichowski Eko-Jarmark na Szlaku Wikliny dopiero co za nami a my nie możemy się doczekać następnego🥰🥰

Dziękuje wszystkim uczestnikom a w szczególności wystawcom 😍:
Eko Zakątek Eko-Zakątek
G.A. Grudzianka – Wyroby z drewna,
Koło Gospodyń wiejskich „Kwiat Jabłoni” Jabłonka Stara
Koło gospodyń wiejskich Przyłęk
Leśna Farma
Leśna Koziarnia
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Chraplewie
Pasieka Pisańscy – Wyroby Pszczelarskie z Miedzichowa
Stowarzyszenie ” Nasz Przyłęk”
Wiklinowy Świat – wyroby z wikliny Katarzyna Wachowiak
Wystawcy sołectwa Jastrzębsko Stare
Zik.pl – wyroby ceramiczne

Specjalne podziękowania dla 😄:
Urzędu Gminy Miedzichowo Gmina Miedzichowo/Urząd Gminy
Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu
Zespołu Ludowego Chełmianki
OSP Miedzichowo
Powiatowej Komendzie Policji w Nowym Tomyślu
Firmie BARMIX Nowy Tomyśl
Stowarzyszeniu Lewiczynek – Zielona Przystań Gminy Miedzichowo
Warsztaty plecionkarskie pn. „Integrujmy się” w zakresie profilaktyki realizowane były w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i prowadziło je Stowarzyszenie Przyjaciół Nowotomyskiej Wikliny
Pamiętajcie już 19 czerwca kolejna edycja Miedzichowski Eko-Jarmark na Szlaku Wikliny😄😄
Do zobaczenia na Szlaku 😊