Celem  fundacji jest promocja kultury Niderlandzkiej w Polsce oraz pokazanie historii osadnictwa ludności olenderskiej.  Fundacja prowadzi również działalność oświatową, rekreacyjno-zdrowotną, sportową i kulturalną w zakresie rozwoju, wspierania i promocji zdrowego trybu życia.

Galeria lokalizacji